Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του tektonismos.net

Πολιτική Απορρήτου / Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») εντάσσεται στο Σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ιστοτόπου tektonismos.net και του ιδιοκτήτη του που είναι η Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση Τεχνολογιών Διαδικτύου. Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα ενδιαφερόμενων  που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από την ιστοσελίδα tektonismos.net στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να μην προβεί στη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων ή να συνεργασθεί με την Ένωση για να ακολουθηθεί η Διαδικασία Εξαίρεσης που περιγράφεται παρακάτω.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την ιστοσελίδα tektonismos.net στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της λειτουργίας της. Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται: α) για την κατά πάντα νόμιμο τρόπο επικοινωνία μαζί σας β) για την προώθηση των αιτήσεων ενδιαφέροντως σας σε τεκτονικά ιδρύματα. Αποδεχόμενος αυτήν την πολιτική απορρήτου, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται την επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το tektonismos.net

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
To tektonismos.net δεσμεύεται να διαθέτει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της και πάντα εντός των όρων και προϋποθέσεων και για τους λόγους για τους οποίους τα έχει υποβάλλει το υποκείμενο των δεδομένων. To tektonismos.net ενδέχεται να διαθέσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει στις αρμόδιες αρχές, μετά από την δέουσα δικαστική εντολή και σε περιπτώσεις που αυτό θα βοηθήσει στη διερεύνηση διάπραξης αδικήματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
To tektonismos.net δεσμεύεται να παρέχει στον ενδιαφερόμενο πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει, στο πλαίσιο εφαρμογής του σχετικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί στην ΕΔΕΕ την τροποποίηση, την ανανέωση ή τη διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας τηρείται για αυτόν, καθώς και να ζητήσει την οριστική διαγραφή των δεδομένων του (όσων δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να διατηρήσει o σύλλογος ). Μετά την ολοκλήρωση του αιτήματος διαγραφής από το υποκείμενο των δεδομένων, τα δεδομένα έχουν διαγραφεί οριστικά και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’όψη την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφάλειας με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος ενθαρρύνεται να καταγγέλλει, γραπτώς ή προφορικώς, στους υπεύθυνους του ιστοτόπου tektonismos.net πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει είτε μέσω email στο info@tektonismos.net . To tektonismos.net δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Λαμβάνοντας και διαβάζοντας την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, την αποδέχεστε και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την ηλεκτρονική επεξεργασία τους από το tektonismos.net , με τους τρόπους και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.